S.V. DONIA - Samen naar een nieuw sportcomplex

Update inzake nieuw sportcomplex (d.d. 16 december 2022)

Gepubliceerd op 16 december 2022 door S.V. Donia

Vorige week heeft er, onder leiding van gemeente De Fryske Marren, een gesprek plaatsgevonden tussen vertegenwoordigers van vv Langweer, vv Renado en VVI. Tijdens dit gesprek hebben de drie clubs wederom de intentie uitgesproken om, samen met de RVLC, gezamenlijk naar het nieuwe sportpark te gaan. Inmiddels is er een brede stuurgroep opgericht, die bestaat uit personen uit diverse geledingen. Deze stuurgroep heeft de werknaam “Donia” gekregen. Voor deze (neutrale) naam is bewust gekozen, mede vanwege het feit dat er ook personen zonder voetbalachtergrond zitting in deze groep hebben. Het doel van deze groep: “Het ontwikkelen van een nieuw, toekomstbestendig, duurzaam en energieneutraal sportpark, niet alleen voor de voetbalclubs, maar zeker ook voor andere sportverenigingen, en daarmee voor een ieder die de sport in het algemeen een warm hart toedraagt.” Binnen deze stuurgroep zijn diverse commissies actief. Zo is er een commissie die onderzoekt op welke wijze de nieuwe organisatiestructuur opgetuigd dient te worden. Deze commissie voert daartoe gesprekken met bijvoorbeeld de KNVB, en met clubs die dit traject kortgeleden doorlopen hebben. Daarnaast is er een commissie bezig met het ontwikkelen van de opstal. Ook deze commissie voert gesprekken met clubs die recent nieuwbouw hebben gepleegd. Bij het ontwikkelen van de opstal wordt niet alleen naar de richtlijnen van de KNVB gekeken. Er worden ook gesprekken gevoerd met partijen (sportverenigingen, ondernemers) om te bekijken of we het een en ander voor elkaar kunnen betekenen. Dat betekent dat de opstal meer dan alleen een voetbalkantine gaat worden. Denk aan een multifunctioneel sportcafé, waarin elke gebruiker van het park (ongeacht zijn of haar sportachtergrond) zich thuis voelt. Weer anderen laten hun licht schijnen over de financiële consequenties die dit proces tot gevolg zal hebben. Uiteraard kijken zij ook naar mogelijke subsidies. De besturen hebben afgesproken dat met ingang van heden de communicatie naar buiten toe wordt verzorgd door de stuurgroep. Volgende uitingen zullen dus uit naam van “Stuurgroep Donia” gepubliceerd gaan worden. Hiermee beogen wij een transparante en vooral eensluidende manier van informatieverstrekking te waarborgen. Binnenkort volgt er weer een update. LET OP! Op maandag 19 december organiseert De Fryske Marren een informatiemarkt met betrekking tot het nieuwe sportpark, de nieuwe school, herindeling van het huidige Renado-complex, etc. Van 17:00 – 21:00 uur bent u van harte welkom in het Zalencentrum te Sint Nyk.

Namens de besturen van vv Langweer, vv Renado, VVI en RVLC: Stuurgroep Donia.

Terug naar het berichtenoverzicht
Copyright © 2024 SV DONIA.
Techniek, design & hosting aangeboden door Somar Webdesign St.Nicolaasga