S.V. DONIA - Samen naar een nieuw sportcomplex

Update inzake nieuw sportcomplex (d.d. 02 december 2023)

Gepubliceerd op 2 december 2023 door S.V. Donia
  • De afgelopen periode heeft een afvaardiging van Stuurgroep Donia meerdere overleggen gevoerd met DFM en met Wijbenga Tromp Architecten en Adviseurs.

  • Doel van deze overleggen: onze wensen toetsen aan de normen / eisen van de KNVB, aan bouwkundige normen / eisen, aan maatschappelijke eisen en vervolgens dit alles vertalen in een schetsontwerp (SO). Dat SO is nu gereed! Zie bijlagen. Wij zijn ontzettend blij met dit eerste ontwerp, en wij gaan er van uit dat jullie dat met ons zijn! In latere stadia wordt dit SO vertaald in een Voorlopig Ontwerp (VO), en tenslotte in een Definitief Ontwerp (DO).
  • Begrote stichtingskosten van het gepresenteerde plan: ca. 2,7 miljoen euro exclusief btw.
  • Vervolgstappen:
  • De financiële commissie zoekt uit wat de clubs zelf kunnen bijdragen, wat er aan subsidies binnengehaald kan worden en wat er aan zelfwerkzaamheid gedaan kan worden, zodat duidelijk wordt hoe groot het deel “nog te financieren” is.
  • DFM heeft een deskundig bureau de opdracht verstrekt om samen met ons uit te zoeken wat onze subsidiemogelijkheden zijn. Dit onderzoek is naar verwachting januari 2024 gereed. Overigens zullen we zelf ook op zoek moeten gaan naar (bijvoorbeeld lokale) subsidieverstrekkers. De uitkomsten hiervan worden door de financiële commissie in haar bevindingen meegenomen.
  • DFM is bezig met het (laten) schrijven van “Accommodatiebeleid” (dit beleid was / is er nog niet). Het schrijven van dit beleid wordt in januari 2024 afgerond, en daarna aan de raad voorgelegd. Onze vraag naar (financiële) hulp van DFM zal aan dit beleid getoetst moeten worden.

 

De eerstvolgende belangrijke stappen worden dus in januari 2024 verwacht.

 


Stuurgroep Donia

Terug naar het berichtenoverzicht
Copyright © 2024 SV DONIA.
Techniek, design & hosting aangeboden door Somar Webdesign St.Nicolaasga